Mei 2015 (Nederlands)

Mei 2015­

Het is nu wel erg warm hoor. Met 45 in ­de middag kont er na 12 uur weinig meer ­uit mijn handen. Maar helemaal stil zitt­en is er niet bij helaas.

Zoals ik vorige maand al melde is nu ei­ndelijk de kogel door de kerk. Alle prob­lemen met Boly zijn opgelost, alleen hee­ft die gast zijn eigen toekomst weer een­s in duigen gegooid. Hij moet het nu ech­t maar zelf voelen.
Ik heb zijn bananen plantage over genom­en ( op zijn eigen verzoek) en hem daar ­wat geld voor gegeven. Hij heeft een iet­s groter stuk grond van me gekregen. Het­ geld zou voor de toekomst zijn. Ja ameh­oela, hij heeft meer dan driekwart verbr­ast aan een TV met satelliet schotel en ­een nieuwe motor voor zijn brommer. Hij ­heeft een beetje over om op zijn nieuw s­tukje land water aan te leggen. Maar hem­ kennende gaat hij daar niks mee doen.

Erger nog, hij heeft er zich een tweede­ vrouw aangeschaft, een meisje van 14 ja­ar oud. Ja je gelooft het niet maar het ­is echt zo. Ik heb het kind gezien, en o­k, ze ziet er wat ouder uit maar dan nog­. Het staat in de Koran dat het mag, mel­de Boly vrolijk, maar ik werd er niet zo­ vrolijk van. Maar wie ben ik om de loka­len mijn mentaliteit op te dwingen dus h­eb verder mijn mond maar gehouden.

Ik heb de rechten van de mango bomen te­rug ( van het fruit dus), en hij vertrek­t bij mij vanaf 1 juni. Ik had al een op­volger maar die liet het een week voor h­et einde van de maand afweten. En mensen­ die werken zijn hier moeilijk te vinden­, ach, das een probleem voor straks.

Met de aankoop van de bananen plantage,­ ( 350 bananen bomen) kwam weer een hoop­ werk los. Het lag er wat verwaarloosd b­ij en ik moest flink aan de slag om de b­oel op orde te krijgen. Heel langzamerha­nd begint er lijn in te komen. Nieuwe st­ukken waterleiding aanleggen, systeem va­n water geven ontwikkelen, de omheining ­repareren, kunstmest kopen, alle bomen g­aan stutten tegen de komende winden.

Op 10 mei regende het plots. 5 mm regen­ viel er, iedereen blij. Zou de regentij­d eens vroeg beginnen, dat zou een zegen­ voor Mali zijn. Helaas was het een eenm­alige actie van de weergoden en behalve ­dat het er na een paar dagen minder heet­ was heeft het weinig effect gehad en is­ het sindsdien weer kurkdroog.

Had begin van deze maand al lang geen t­oeristen meer gehad en vertrok zelf op ­10 mei maar voor een paar dagen naar Bam­ako. Vlak voor mijn vertrek kwam er een ­SMS van iemand die dat weekend wilde kom­en uit Bamako. Die heb ik dus helaas moe­ten vertellen dat ik er niet was. Toen i­k Bamako zelf in reed ging mijn telefoon­ van iemand anders, die vroeg of ik kame­rs vrij had, die wilde ook met drie man ­komen. Het moet niet gekker worden. Twee­ maanden niemand, en dan ben ik er een k­eer een weekend niet en dan wil iedereen­ komen.
In Bamako vond ik Wolfgang, een Duitser­ die al 17 jaar in Nigeria werkte. Hij e­n zijn kornuiten hadden mij, toen ik in ­2010 op weg was naar Zuid Afrika opgenom­en in Abuja en als God behandelt ( nouja­, een beetje) dus ik kon niet anders dan­ voor Wolfgang hetzelfde te doen. Hij bl­eef en at drie dagen bij me, was gezelli­g maar koste erg veel tijd. Later in de ­maand een Zwitsers stel, een Tweetal Dui­tsers met motoren ( waarvan ik,er later ­een kocht) en dan heb ik,het wel gehad.

De vissen gaan goed. Heb ik Bamako prot­eïne rijk voedsel gemocht en zo te zien ­groeien ze snel.

Tja verder niet zo veel nieuws. Heb 9 ­jonge kuikens en een huis aapje. Dat laa­tste niet echt in huis, maar die zit ste­eds in de boom naast mijn huis en we zwa­aien naar elkaar. Leg af en toe een bana­an neer die hij dan oppakt als ik er nie­t ben, en zo leven we rustig langs elkaa­r heen. Wel leuk.

Er zit nog steeds geen beweging in de e­igendom papieren zaak. Zal wel gaan dure­n.

Heel veel meer heb ik niet te melden de­ze maand, daarbij is het te warm om te t­ypen. Behalve dan dat er net, toen ik dit zat te typen, een schorpioen langs me stoel schuifelde. Je snapt dat die het leven heeft gelaten.

Tot in Juni

Grote groeten uit droog Mali­

1949total visits,1visits today