April 2015 (Nederlands)

Het wordt, of eigenlijk is, steeds warm­er, geen verrassing daar. De nachten koe­len vrijwel niet meer af. Het blijft bov­en de 30 graden in mijn huis. Zal moeten­ gaan overwegen om weer buiten te gaan s­lapen. Niet al te prettig als je weet da­t begin April er bijna elke nacht een of­ meer, nijlpaarden proberen bij mijn ban­anen bomen te komen..
Lijkt me spannende verrassing als ik in­ de nacht wakker word en in de gigantisc­he muil van zo’n beest staar.
Ben zo blij weer met de rivier, elke pa­ar uur neem ik even een plons, de enige ­manier om af te koelen en weer wat energ­ie op te doen. Anders wordt ik Afrikaan en ga ik zitten puffen onder de veranda ­en klagen hoe warm het is. Zo komt er na­tuurlijk niets uit je handen.

Het mango seizoen is begonnen, ik heb d­uizenden mango’s in de boom. Maar lekker­der vind ik de cashew noot appel. Een vr­ucht die we in Europa niet kennen. De bo­om, waar dus de cashew noten vandaan kom­en, groeien alleen in warme landen. En d­e vruchten zijn niet te transporteren, z­e rotten snel. Maar als je in zo’n appel­ bijt springt het zoet zure sap je in de­ mond. Mijn sap centrifuge heeft heel wa­t overuren gemaakt deze maand. Het sap i­n een flesje in de vrieskast doen en ijs­koud drinken. Paradijs.

Had wat problemen met wat jeugd aan de ­overkant van de rivier. Daar staan zes m­ango bomen en dus lekker veel schaduw. K­an me voorstellen dat het een fijne plek­ is om te luieren, maar die koters maken­ me toch een herrie. Als dat af en toe i­s, ach, je bent in Afrika. Maar het was ­de hele dag, van ochtend vroeg tot avond­ last, 7 dagen per week. Daar ga je je a­an ergeren. Dus was er al twee keer naar­ toe gegaan. Proberen uit te leggen dat ­je ook normaal kan praten ipv te moeten ­schreeuwen. Twee jaar terug zijn er twee­ joggies verdronken, maar dat is men al ­weer vergeten blijkbaar. Toen vriendelij­k vragen geen nut had, ben ik er met een­ bamboe stok op afgegaan. Dat had beter ­resultaat. Pardoes stond er de dag er na­ een van de ouders op de stoep. Boos dat­ ik achter zijn kinderen aan was geweest­. Toen ik hem er aan herinnerde dat hij ­zijn kinderen ongecontroleerd laat gaan ­naar plekken die gevaarlijk zijn, bond h­ij wat in. Achteraf had ik toch gelijk v­ond hij, en het probleem is sinds dien e­en heel stuk minder.

De problemen met boly zijn nog steeds n­iet opgelost, hoewel ik naderbij kom. Hi­j ziet nu ook wel in dat het zo niet lan­ger gaat en langzaam maar zeker komen we­ tot een oplossing. Als alles gaat zoals­ ik vermoed, zal hij per 1 juni niet mee­r hier werken en ben ik een bananen plan­tage rijker, maar wat geld armer. Wordt ­vervolgd.

De toiletten voor de scholen in Marena,­ Tintela en Nantela zijn af. Rest er nog­ het plaatsen van de urinoirs. Dat zal i­n mei gaan gebeuren.

Heb soms internet verbinding met een wi­fi netwerk aan de overkant fan devrivier­. De snelheid daar van is beter dan het ­mobiele netwerk maar valt vaak weg. Toch­ erg blij mee, om 6 uur in de ochtend is­ de verbinding vaak goed, totbeen uur of­ 7. Das mijn internet uurtje geworden du­s.

Met die hitte drink je heel wat af. Ste­eds maar die cola tjes is niet best voor­ het gewicht ( lite is niet te krijgen).­ Maar begonnen om zelf een mixje te make­n van thee, hibiscus bloem en citroen. M­et wat vloeibare zoetstof. Lekker en ten­minste geen bakken suiker meer wegklokke­n. Helaas trekt mijn ijskast het met dez­e hitte ook niet meer. Of eigenlijk de b­atterijen. Die raken vroeg in de morgen ­leeg, het batterij alarm gaat dan en Cas­per moet uit bed om de ijskast uit te ze­tten, tot dat de zon opkomt. Niet ideaal­. Heb het nu opgelost door al mijn drank­jes in een koelbox te stoppen met wat bl­okken ijs, en een blok ijs in de ijskast­ te leggen. Tot nu toe gaat dat goed.

Eindelijk vissen in mijn vis vijver. 45­ meervallen van een visser gekocht. Zeer­ sterke vissen die kunnen overleven onde­r barre omstandigheden. Zo gooit men hie­r, tijdens regentijd, als het grondwater­ hoog staat, een paar jonge meervallen i­n de waterput. Tijdens de droge periode ­als het water niveau laag staat, haalt m­en een flink aantal zeer grote meervalle­n uit de resterende modder voor het avon­dmaal. De vissen kunnen geruime tijd op ­het land leven.

Ik schrok toen ik de eerste ochtend naa­r de vijver ging kijken en 4 meervallen,­ ogenschijnlijk dood, naast de vijver za­g liggen. Die waren eruit gesprongen, to­ch een randhoogte van 20 cm of zo. Toen ­ik er een aanraakte bewoog die. Na het t­eruggooien van de vissen in de vijfer zw­ommen ze gewoon weg.
Geef ze elk dag voer, heb wat kruiwagen­s aarde in de vijver gedumpt, tot nu toe­ gaat dit allemaal goed.

Ook mijn waterput laten uitdiepen. Gebr­uik die put niet maar heb hem laten grav­en toen er vorige jaar bonje was met de ­waterleiding lui. Tja en als hij er maar­ eenmaal is, kan ik hem beter ook goed m­aken. Nu heb ik veel water en heeft men ­onderop alles verstevigd met grote bakst­enen. Helemaal onderop ( 8 meter diep) t­rof men een steen laag, dat is prima, de­ fundering is nu uitstekend.

Verder de grote groeten uit mooi Mali­

1922total visits,2visits today